Login   


ASN Network name Type IP addresses MAC addresses MANRS Entry in PeeringDB # of IXP connection
42 Packet Clearing House (PCH) Educational/Research
193.242.98.96
2001:7f8:2a:0:1:1:0:42
00:ea:bd:22:db:40
139
766 RedIRIS Educational/Research
193.242.98.19
2001:7f8:2a:0:1:1:0:766
2
2914 NTT United Kingdom Limited NSP
193.242.98.154
2001:7F8:2A:0:2:1:0:2914
40:ce:24:27:6e:c5
13
3262 SAREnet, S.A. Cable/DSL/ISP
193.242.98.138
2001:7f8:2a::2:1:0:3262
40:de:ad:cc:8c:52
80:ac:ac:07:18:03
1
3352 Telefonica de España Cable/DSL/ISP
193.242.98.7
2
3856 Packet Clearing House (PCH) Educational/Research
193.242.98.97
2001:7f8:2a:0:1:1:0:3856
00:0c:29:3e:2f:42
143
6752 Andorra Telecom, S.A.U. NSP
193.242.98.159
2001:7f8:2a:0:2:1:0:6752
00:c1:64:05:44:ea
2
6939 Hurricane Electric (Hong Kong) Limited NSP
193.242.98.151
2001:7f8:2a:0:2:1:0:6939
00:1b:ed:02:6c:03
167
8075 Microsoft Hong Kong Limited Content
193.242.98.149
193.242.98.152
2001:7f8:2a:0:2:1:0:8075
2001:7f8:2a:0:2:2:0:8075
f0:1c:2d:86:a5:cf
56:1e:56:a3:f3:8f
115
8220 Colt Technology Services Limited NSP
193.242.98.13
2001:7f8:2a:0:1:1:0:8220
24
8426 Claranet Ltd. Cable/DSL/ISP
193.242.98.131
2001:7f8:2a:0:2:1:0:8426
e4:d3:f1:5e:11:30
14
12430 Vodafone España, S.A. Cable/DSL/ISP
193.242.98.150
10:e8:78:b8:3b:0d
2
12479 Orange Espagne SA Not Disclosed
193.242.98.10
2001:7f8:2a:0:1:1:1:2479
2
12541 Evolutio Business Connectivity S.L.. Not Disclosed
193.242.98.145
2001:7f8:2a:0:2:2:0:8903
1
12654 Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre Educational/Research
193.242.98.118
2001:7f8:2a:0:1:1:1:2654
c8:1f:66:cb:bc:c7
14
13041 Anella Científica Educational/Research
193.242.98.140
193.242.98.38
2001:7f8:2a:0:1:1:1:3041
2001:7f8:2a:0:2:1:1:3041
58:8d:09:fa:72:08
00:a7:42:5d:70:21
1
13335 CloudFlare Content
193.242.98.153
2001:7F8:2A::2:1:1:3335
84:c1:c1:15:50:f9
143
15169 Google (Hong Kong) Limited Content
193.242.98.156
2001:7f8:2a:0:2:1:1:5169
f4:b5:2f:7b:73:c7
85
15699 ADAM ECOTECH S.A. NSP
193.242.98.137
2001:7f8:2a:0:2:1:1:5699
00:08:a4:d7:3f:80
00:1b:54:b4:ba:80
00:d0:01:54:c0:00
3
15830 Equinix (Hong Kong) Enterprises Limited NSP
193.242.98.134
193.242.98.135
2001:7F8:2A:0:2:2:1:5830
2001:7F8:2A:0:2:3:1:5830
0c:81:26:4b:5c:3c
88:d9:8f:e9:0c:0c
13
16030 Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L Cable/DSL/ISP
193.242.98.4
2001:7f8:2a:0:1:1:1:6030
d4:ca:6d:89:7d:a5
3
16371 Acens Technologies S.A. Content
193.242.98.9
00:0c:31:81:d4:1a
1
20815 GRN Serveis Telemàtics S.L Cable/DSL/ISP
193.242.98.148
2001:7F8:002A:0:2:1:2:850
6c:b3:11:35:75:64
1
20940 Akamai International B.V. Content
193.242.98.157
2001:7f8:2a:0:2:1:2:940
84:c1:c1:06:75:52
131
24592 NEXICA Content
193.242.98.133
2001:7f8:2a:0:2:1:2:4592
70:e4:22:55:f8:c2
3
26415 VeriSign Global Registry Services NSP
193.242.98.125
2001:7f8:2a:0:1:1:2:6415
36
29119 Aire Networks del Mediterraneo S.L.U NSP
193.242.98.136
2001:7f8:2a:0:2:1:2:9119
f4:a7:39:d0:c8:c0
6
29680 Gamma Communications España Cable/DSL/ISP
193.242.98.141
2001:7f8:2a:0:2:1:2:9680
64:f6:9d:15:fc:c9
1
30892 Deutsche Telekom GLOBAL Business Solutions IBERIA
193.242.98.130
2001:7f8:2a:0:2:1:3:0892
64:64:9b:d7:4b:6a
1
32934 Facebook Content
193.242.98.139
193.242.98.158
2001:7f8:2a:0:2:1:3:2934
2001:7f8:2a:0:2:2:3:2934
97
33072 Internet Systems Consortium Not Disclosed
193.242.98.122
193.242.98.123
2001:7f8:2a:0:1:1:3:3072
2001:7f8:2a:0:1:2:3:3072
7c:ad:74:e8:76:80
bc:16:65:71:f4:00
1
35699 Adamo Telecom Iberia S.A Cable/DSL/ISP
193.242.98.143
2001:7f8:2a:0:2:1:3:5699
5
39551 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacio de la Generalitat de Catalunya (CTTI) Enterprise
193.242.98.142
f8:66:f2:0a:e2:73
2
43578 MBA Datacenters, S.L. Not Disclosed
193.242.98.160
2001:7F8:2A:0:3:1:4:3578
00:1c:0f:5e:64:00
20:f1:7c:58:a1:c1
24:a4:3c:05:ca:a8
3
49600 NEAR IP, LTD Network Services
193.242.98.169
2001:7f8:2a:0:3:1:4:9600
6
49638 Serveis Catnix NSP
193.242.98.119
2001:7f8:2a:0:1:1:4:9638
08:96:ad:8d:72:c9
1
49835 Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net Non-Profit
193.242.98.144
2001:7f8:2a:0:2:1:4:9835
00:12:c0:80:3d:06
00:1b:21:bd:34:a0
04:25:c5:e7:72:77
ec:f4:bb:d0:dd:ba
1
55256 Netskope Network Services
193.242.98.128
2001:7f8:2a:0:2:1:5:5226
c4:ca:2b:f2:58:1a
57
56911 Warian s.r.l. NSP
193.242.98.168
2001:7f8:2a:0:3:1:5:6911
68:22:8e:31:a5:14
12
60082 Route Server Catnix Route Server
193.242.98.100
193.242.98.103
193.242.98.98
2001:7f8:2a:0:1:1:6:82
2001:7f8:2a:0:2:1:6:82
2001:7F8:2A:0:3:2:6:82
1
60171 AFR-IX Telecom NSP
193.242.98.147
2001:7f8:2a:0:2:1:6:171
9
60314 Institut municipal d'informàtica Non-Profit
193.242.98.129
a0:3d:6f:2e:b5:02
1
197712 10dencehispahard, S.L.
193.242.98.166
2001:7f8:2a:0:3:1:19:7712
24:21:24:9c:56:76
2
199496 E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET, S.L. Cable/DSL/ISP
193.242.98.162
2001:7F8:2A:0:3:1:19:9496
6c:3b:6b:ea:10:1a
3
201553 Vola los del Internet S.L Cable/DSL/ISP
2
206404 Altercom21, S.L Not Disclosed
3
210321 Operadors Quilometre Zero Cable/DSL/ISP
193.242.98.146
2001:7F8:2A:0:2:1:21:321
2c:21:31:ab:2d:c3
1
211441 Byfitel comunicaciones S.L
193.242.98.167
2001:7f8:2a:0:3:1:21:1441
1

Export to CSV